ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  1. Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις Διοίκησης 2000τμ2
  2. Αποθήκη και Logistics πάνω από 4000 τμ2 με
  3. Δυνατότητα αποθήκευσης πάνω από 500 τόνους χύμα και πάνω από 3000 παλετοθέσεις.
  4. Εργαστήρια, επιχρισμάτων, δημιουργίας αποχρώσεων, απορρυπαντικών, απολυμαντικών .
  5. Εργαστήρια καλλυντικών .
  6. Ποιοτικός Έλεγχος και Μικροβιολογικό Εργαστήριο για την παραγωγή καλλυντικών.

 

Image