LOKACIJE

map

P&C S.A. Nudi industrijske sirovine , opremu, softver, ideje i rešenja u oblasti:

  • premaza
  • boja
  • građevinskih materijala
  • deterdženata
  • aditiva za beton
  • kućne i industrijske higijene
  • lične higijene
  • aditiva za cement
  • tretmana za otpadne vode
  • hemije


u celoj Jugoistočnoj Evropi.

euro certiMi smo specijalizovani za miks sisteme i uz korišćenje sastojaka koji su u skladu sa zaštitom životne sredine za sve oblasti, dolazimo do jedinstvenog, visoko kvalitetnog i sigurnog produkta.